Ferrara a delta Pádu

Ferrara, dnešní metropole stejnojmenné provincie, leží zhruba v polovině cesty z Padovy do Bologně a čítá na 130 000 obyvatel. Nemá sice tak starou minulost jako jiná italská města, ale ve vrcholném středověku, kdy v ní žilo jen o něco méně lidí než dnes, se velikostí vyrovnala i Milánu nebo Florencii. První zmínky o ní pocházejí až z období rozpadu římské říše a barbarských nájezdů, ale i přes pozdní vznik a neustálou hrozbu rozvodněného Pádu, který v nízko položeném městě (jen 9 m n. m.) občas působil obrovské škody (např. v roce 1152), zaujala ve středověku místo mezi nejvýznamnějšími městy v Itálii – zejména po roce 1332, kdy se dostala do držení rodu Este.
Již roku 1391 tu byla založena univerzita, žili zde básníci Lodovico Ariosto a Torquato Tasso, narodil se zde kazatel a reformátor Girolamo Savonarola, významná byla v 15. stol. zdejší malířská tvorba. K největším mistrům „ferrarské školy“ patřili Cosimo Tura, Francesco Cossa a Lorenzo Costa. Ferrara tehdy těžila i z činnosti tiskáren, provozovaných zde židy vyhnanými ze Španělska i z papežských území…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2010

Shopping Cart