4 2010 Itálie – památky UNESCO

To nejcennější z Itálie

Itálie je jednou z kulturních kolébek lidstva. A nebyli to jen přísloveční staří Římané, kteří se postarali o výlučnost této části Evropy. Architekty, malíře a sochaře z Apeninského poloostrova najdeme mezi čelnými představiteli prakticky všech hlavních uměleckých stylů, jež zrodila evropská kultura, ba co víc, mnohé styly právě v Itálii vznikly. Když připočítáme ještě básníky, hudebníky a další tvůrce, jejichž díla nestojí na náměstích a nevisí v galeriích, což ale nesnižuje jejich hodnotu ani význam, výsledkem je kulturní síla vpravdě unikátní…

Verona - římská aréna

Verona – město věčných milenců

Stejně je to zvláštní – Verona existuje nepřetržitě více než dva tisíce let, je nabita památkami antickými i středověkými, už po osmaosmdesáté nabízí letos operní festival v jedinečných kulisách římské arény, její historické jádro leží v neopakovatelné poloze, sevřené ze tří stran řekou Adige, ale navzdory všem těmto skutečnostem jí přinesl největší slávu příběh smyšlený, jehož reálné jádro navždy zmizelo v temnotách zašlých věků. Nejslavnější milenecká dvojice, jakou lidstvo zná, Romeo, syn Montekův, a Julie, dcera Kapuletova, drží stále nad městem romantický závoj, o němž si jen největší skeptik troufne říci, že je protkán tlustou zlatou nití komerce…

Ravenna

Na západním pobřeží Jaderského moře, v ploché krajině mezi Benátkami a Rimini, leží Ravenna – stočtyřicetitisícové, dnes spíše průmyslové město, v němž bychom sotva hledali někdejší hlavní město Itálie, ba celé Západořímské říše. A přece – bylo tomu tak a o zašlé slávě „Konstantinopole Západu“ svědčí i překvapivé množství zachovaných památek, mezi nimi též vzácných mozaik z pozdně antického období…

Leonardova Poslední večeře Páně

Leonardova malba Poslední večeře Páně v refektáři dominikánského kláštera Santa Maria  delle Grazie v Míláně bezpochyby patří k nejznámějším dílům italské renesance; o jejím věhlasu svědčí i to, že právě ona, mezi všemi památkami tohoto podivuhodného města, byla roku 1980 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví…

Mantova

Většinou ji známe jako dějiště Verdiho Rigoletta a místo, kam utekl Romeo před pomstou Kapuletů, ale méně již jako skutečné, zhruba osmačtyřicetiticícové město v ploché krajině asi 35 km jihozápadně od Verony, od severu chráněné třemi uměle založenými jezery a disponující množstvím historických památek; právě kvůli nim je Mantova od roku 2008 na seznamu UNESCO…

Lipary boha Vulkána

Liparské ostrovy vystupují z hlubin průzračného Tyrhénském moře nedaleko severního pobřeží Sicílie a tvoří 140 kilometrů dlouhý oblouk sedmi větších obydlených ostrovů – Lipari, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Alicudi a Filicudi a deseti menších neobydlených ostrůvků. Jejich celková rozloha je 117 km a žije na nich 12 000 stálých obyvatel. Často je též používán název Eolské ostrovy Isole Eolie, odvozený od jména boha větrů Aiola, který zde měl podle řecké mytologie své sídlo a pomohl i Odyseovi při jeho cestě z Troje na rodnou Ithaku…

Svaté hory

Kopce porostlé lesy, mezi nimi modrá oka jezer, taková je krajina na severu Piemontu a v severozápadním cípu Lombardie. Na několika místech byly přírodní scenerie doplněny dílem lidských rukou a zbožnosti, takže vznikla pozoruhodná krajina sakrální, jedinečný celek umění, víry a přírody. Devět svatých hor bylo zapsáno jako celek na seznam Světového dědictví UNESCO v roce 2003…

Urbino – renesanční pohádka

Latiníci vědí, že ‚urbs‘ znamená město (s velkým U dokonce sám Řím), a logicky odvodí, že Urbino je v překladu Městečko. I jemu ono velké U dává punc nezaměnitelnosti s jinými.Tento klenot renesanční architektury leží v provincii Marky a od roku 1998 je pro svou jedinečnost zapsán na seznamu památek UNESCO…

Ferrara a delta Pádu

Město Ferrara bylo díky své kráse a kulturnímu významu zapsáno na seznam Světového dědictví v roce 1995. O čtyři roky později byl zápis rozšířen o nedalekou deltu Pádu, jedinečnou ukázku vlivu renesanční kultury na přírodní krajinu a její přeměny v krajinu kulturní, jež si však do značné míry podržela svůj původní charakter.

Pohádkové Alberobello

V půvabné jihoitalské venkovské krajině jižně od Bari jsou roztroušeny pozoruhodné stavby záhadného původu. Nápadné jsou především svou kuželovitou střechou, podle níž dostaly jméno trulli z řeckého trullos neboli kopule. Pohádkově vyhlížející domečky nikde jinde na světě nenajdete. Na seznamu UNESCO jsou od roku 1996…

Padova a první botanická zahrada

Slavné město Padova, ležící necelých padesát kilometrů západně od Benátek, se pyšní antickou minulostí i jednou z nejstarších univerzit v Evropě, jež existuje přinejmenším od roku 1222. Na prestižní seznam Světového dědictví UNESCO se však dostalo díky docela nenápadné instituci – botanické zahradě…

Modena - sousoší Madony s Ježíškem

Modena

Kdysi hlavní město samostatného vévodství a dnes téměř dvousettisícové správní středisko oblasti Emilia-Romagna, je asi pro většinu z nás spojeno hlavně s výrobou automobilů Ferrari a Maserati, zatímco znalcům české gotiky se vybaví malíř Tomaso da Modena a jeho práce pro Karla IV…

Castel del Monte

Náhorní plošině Murgia v Apulii na nejjižnějším výběžku Apeninského poloostrova vévodí hrad Castel de Monte. Pozoruhodná stavba vybudovaná v první polovině 13. století je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO od roku 1996. V roce 2002 se dostala na italský cent, čímž se zařadila mezi mistrovská díla italského umění, která na rubových stranách italské euromince představují…