Svaté hory

Poutní místa spojující krásu, ctnost a spiritualitu, ale také umělecké galerie s přehlídkou fresek, soch a obrazů, to jsou svaté hory, sedm v Piemontu a dvě v Lombardii, drahokamy historie, umění i přírody. Tradice budování takových míst začala v západních Alpách už v 15. stol. Původní snahou bylo vytvořit v Evropě místa modliteb a rozjímání, která by nahradila zbožným poutníkům svatá křesťanská místa v Palestině, jejichž návštěva byla stále obtížnější a nebezpečnější. Minorité střežící Boží hrob v Jeruzalémě původně vybrali tři místa v Evropě, kde měly být vybudovány „Nové Jeruzalémy“ připomínající nejsvatější místa křesťanství. Nás v této souvislosti zajímá jedno z nich, piemontské Varallo patřící tehdy k Milánskému vévodství, které se tak stalo první z budoucí devítky svatých hor. Dalšími dvěma vybranými místy byly toskánské Montaione a severoportugalská Braga…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2010

Shopping Cart