Terezino údolí

Bystrá říčka Stropnice pramení na rakouské straně Novohradských hor a do Čech přitéká jako malý potůček, který se od státní hranice vydává na svou asi 50 km dlouhou cestu Novohradským podhůřím. Už od raného středověku se na její horní tok napojovala Vitorazská stezka spojující Dolní Rakousko s jižními Čechami. V té době také vyrostly strážní hrady na skalních ostrozích nad řekou – nejprve vítkovský Starý hrad, jenž se stal základem města Nové Hrady, a později Cuknštejn, položený výš proti proudu. Na březích bylo založeno i několik vesnic, z nichž dvě nesou jméno řeky – Dlouhá a Horní Stropnice. Po staletí také roztáčela mohutná kola mlýnů i kovářských hamrů a jihočeští rybnikáři využili její vodu při zakládání rybníků. Posledním velkým dílem, které na ní vyrostlo, je menší přehradní nádrž Humenice, jejíž vzdutá voda sahá až k obci Horní Stropnice…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2010