Urbino – renesanční pohádka

Sotva hodinku trvá cesta vzhůru od jadranského pobřeží malebnou kopcovitou krajinou Umbrijských Apenin do univerzitního městečka s 15 600 obyvateli. Leží stranou hlavních turistických tras, a o to příjemnější je jeho návštěva. Už sama poloha na zeleném návrší je úžasná, cihlami a kamenem zrůžovělé město vrcholí siluetou dómu. Pohádkověji už to snad ani nejde.
Staří Římané mu říkali Urbinum Mataurense – Městečko na řece Mataurus. Na počátku 6. stol. se stalo významnou ostrogótskou pevností, kterou dobyl roku 538 východořímský vojevůdce Flavius Belisarius. Město zmiňuje slavný byzantský učenec a historik Prokopius, který Belisaria na jeho tažení proti Ostrogótům doprovázel. Další historické zmínky o Urbinu se týkají toho, že Pipin Krátký, otec Karla Velikého, prodal město papeži.
Někdy koncem 12. stol. získal Urbino šlechtický rod Montefeltro. Papežové se města nikdy zcela nevzdali, ale pro jeho značnou odlehlost v hornaté krajině o ně velký zájem nejevili. Urbinský biskup Oddone Colonna byl dokonce sám zvolen v roce 1417 papežem – jeho volba ukončila papežské schizma a on jako Martin V. vládl církvi právě v pohnutých dobách husitského hnutí…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2010

Shopping Cart