První botanická zahrada

Orto Botanico di Padova je nejstarší botanickou zahradou na světě. Od roku 1545, kdy byla založena, existuje nepřetržitě na stejném místě, její centrální část má stále stejnou prostorovou dispozici a vzhled jen mírně pozměněný stavebními úpravami z počátku 18. stol. S přívlastkem „nejstarší“ bývá dobré zacházet opatrně a platí to i pro botanické zahrady. Ve Vatikánu a v Salernu vznikly podobné zahrady již ve 13. stol., jenže dnes už dávno neexistují. V Pise byla založena botanická zahrada o rok dříve než v Padově, ale její umístění se dvakrát změnilo a v tom současném je „až“ od roku 1591. Ve Florencii bylo o vytvoření botanické zahrady rozhodnuto několik měsíců po Padově. A tak primát nejstarší zahrady patří Padově vcelku oprávněně.
O zřízení botanické zahrady a herbáře rozhodla Benátská republika, k níž tehdy Padova patřila, na žádost univerzity, konkrétně jejího profesora léčivých rostlin Francesca Bonafedeho. Zahrada byla založena na nevelkém pozemku patřícím benediktinům, kteří na něm již zřejmě nějaké léčivé rostliny pěstovali. Jména jejích prvních tvůrců nejsou většinou doložena, ale dvě osobnosti se na plánech a jejich realizaci podílely zcela určitě – Daniele Barbaro, učený kardinál, proslulý také jako překladatel starověkého římského architekta Vitruvia, a Andrea Moroni, architekt z Bergama a otec známého malíře Giovanniho Battisty Moroniho…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2010

Shopping Cart