Finsko

Sportovně založeným se při vyslovení jména této skandinávské země přirozeně vybaví úspěchy finských sportovců, milovníkům přírody vytane na mysli představa nedotčené panenské přírody s ohromným množstvím jezer, obydlené medvědy, vlky, losy a soby, romantikům zas představa polární záře, bílých nocí a nejkrásnějších západů slunce, kulturněji orientovaným pak finská moderní architektura a užité umění, hudba Jeana Sibelia, proslulé dětské knížky Tove Janssonové o Muminech, v poslední době dobyl úspěchu na poli kinematografie i finský film díky režiséru Akimu Kaurismäkimu. Na jednu zemi je těch zajímavostí a superlativů víc než dost, avšak cesta tohoto malého houževnatého národa k mezinárodním úspěchům a ekonomickému blahobytu nebyla nikterak růžová. Ba právě naopak.
Finsko zaujímá zvláštní postavení ve skandinávském i evropském kontextu, které je dáno jeho geografickou polohou a pohnutou historií země ležící mezi dvěma mocnými sousedy – Švédskem a Ruskem. Z tohoto důvodu bylo od samého počátku vystaveno dvěma různým kulturním vlivům – na jedné straně západní kultuře, zprostředkované zprvu švédskou katolickou církví, po reformaci švédské církve luteránstvím, na druhé straně do Finska od východu pronikala ortodoxní církev z Ruska. Navíc se Finsko od svých slovanských a germánských sousedů liší i po stránce jazykové – finština patří stejně jako estonština a maďarština k ugrofinské jazykové skupině.
Když se Finsko v roce 1809 po švédské nadvládě, trvající téměř 700 let, stalo součástí carského Ruska a kromě autonomie získalo také vlastní samosprávu a administrativu, došlo k celkovému rozvoji společnosti a industrializaci země. Vzrůstající národní cítění spolu s evropskými romantickými proudy podpořilo finské vlastenecké ideály. „Švédové nejsme, Rusy se stát nechceme, buďme tedy Finy!“ – tento slogan propagátora obrozeneckých myšlenek 19. století A.I. Arwidsona se Finům nakonec podařilo naplnit, byť o mnoho let později…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2003

Další informace o Finsku naleznet zde: http://www.sopka.cz