Floriade popáté

Ačkoliv Floriade nemá nijak dlouhou tradici (její premiéra proběhla v roce 1960), během necelého půlstoletí si dokázala získat velkou popularitu. Dokonce tak velkou, že se to může zdát překvapující i v zemi, kde se květinové výstavy konají už dvě stě let a kde se již v 17. století konaly celonárodní poutě za rozkvetlými tulipány. Floriade však zaujala daleko širším záběrem, než měly všechny dřívější květinové výstavy, ale i délkou svého trvání. Probíhá totiž od dubna do října, v nejkrásnějším období zahradníkova roku, a během něj se neustále proměňuje v barvách a tvarech právě kvetoucích rostlin. Dá se říci, že návštěvník, jenž by na výstavu přicházel jednou za měsíc, pokaždé ji nalezne v jiné kráse. A ještě jedna pozoruhodnost je spojena s Floriade – každý ročník se koná na jiném místě, speciálně upraveném pro tento účel a navíc se záměrem, že po skončení akce bude výstavní areál nadále sloužit obyvatelům okolních měst či obcí. Návštěvníci výstavy tak mají zároveň možnost posoudit nejnovější trendy kultivace nizozemské krajiny a mohou vidět, jak se dnes – řečeno slovy Karla Čapka – „dělá Holandsko…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 8/2002.

Další informace o Nizozemí naleznet zde: http://www.sopka.cz

Pavel Šust

Shopping Cart