Protipovodňová ochrana Rotterdamu

Potom se ale ozvaly hlasy občanů, rozhodně protestujících proti zvyšování hrází v městské zástavbě, neboť v mnoha případech hrozila asanace okolních budov. V té době navíc přišli vědci s novými poznatky a výpočty, které prokázaly nezbytnost ještě dalšího zvyšování hrází, což by znamenalo podstatný nárůst výdajů a prodloužení realizace celého projektu. Za této situace získalo volání po jiném řešení nakonec i podporu vládních kruhů , neboť začátkem 80. let začal státní aparát uplatňovat četná úsporná opatření. Proto byla „oprášena“ již dříve navržená varianta protipovodňové bariéry, řešení o 400 milionů guldenů levnější, poměrně rychle realizovatelné a navíc s mnohem menšími náklady na budoucí údržbu.

Nový projekt musel respektovat základní požadavek, totiž aby bariéra nepřekážela lodnímu provozu. Pochopitelně vyjma situací, kdy v důsledku rozbouřeného moře ohrožuje Rotterdam zvýšení vodní hladiny (ta může stoupnout až o více než tři metry oproti normálu, určeného pro celé Nizozemsko amsterdamskou vodní hladinou – tzv. NAP)…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 8/2002.

Další informace o Nizozemí naleznet zde: http://www.sopka.cz

Hana Bradnová

Shopping Cart