Galleria degli Uffizi

Cosimo se ujal vlády nad Toskánskem v roce 1537 jako osmnáctiletý mladík, a přestože převzal zemi rozvrácenou sérií pohrom a válek, projevil se jako jeden z nejobratnějších státníků své doby. Královské koruny, po níž toužil, sice nedosáhl, ale udělení titulu velkovévody, jímž se toskánští vládcové pak honosili až do období Risorgimenta (a na rozdíl od svých plebejských předků se mohli psát i s hrdým „dei“ nebo „de’“), bylo i tak velkým úspěchem. Jeho ideálem byl císař Augustus a podobně jako on dbal na okázalou podporu kultury jako nástroje své politické reprezentace. Do města obchodníků a řemeslníků uvedl nádheru velkolepých triumfálních průvodů, pompézních vítání významných návštěvníků, karnevalů a okázalých svatebních slavností s nákladnými dekoracemi, vodními hříčkami a ohňostroji.
Vnějším znakem jeho postavení byly i četné novostavby, případně úpravy starších budov – právě on dal upravit starý palác Signorie, dosud symbol republikánského zřízení, na svůj vévodský palác, „Palazzo Ducale“, stejně jako dal nákladně přestavět nedávno před tím získaný Palazzo Pitti s rozsáhlými zahradami. Při velkorysé mecenášské činnosti, k níž patřila i podpora uměleckých sbírek, budování knihovny a nancování uměleckých škol, byla stavba administrativních budov jen okrajovou záležitostí. Alespoň jak se zpočátku zdálo…

Shopping Cart