Havana – zachraňované dědictví

K založení Havany došlo 16. listopadu 1519 při mši sloužené pod vysokou ceibou v mís- tech dnešního náměstí Plaza de Armas, kde byl na počest této události postaven v 19. stol. neoklasicistní chrámek Templete. Zprvu ubohé městečko dřevěných domků bohíos s kostelíkem se během 40 let stalo významným přístavem a začalo lákat piráty, kteří ho několikrát vyple- nili a srovnali se zemí, než byla v roce 1555 jako první v Latinské Americe postavena pevnost La Fuerza (Síla). O necelých sto let později byla na její věž jako větrná korouhvička umístěna soška ženy zvaná Giraldilla, snad inspirovaná sochou na špičce původně maurské věže Giraldy u sevill- ské katedrály. Zakrátko se Giraldilla stala symbo- lem města a dnes ji známe také z etiket slavného rumu Havana Club. Známější pevnost Tří králů se začala společně s protilehlou pevností La Punta stavět na březích úzkého vjezdu do přístavní zátoky v roce 1589, kdy také přesídlil do Havany guvernér. O ciální titul města jí však král Filip II. udělil až po dostavění hradeb v roce 1592.
Dnes je Havana velkoměstem s dvěma a čtvrt miliony obyvatel, největším v ostrovním Karibiku, a rozrostla se daleko za původní hradby, z nichž zůstala jen torza. Historická část, Habana Vieja (Stará Havana), je srdcem města a největším kom- plexem koloniální architektury v Americe, který navštěvují turisté z celého světa. Každoročně jich sem zavítá přes milion. Péče o tak rozsáhlý architektonický soubor není nikde na světě jednoduchá, a připočteme-li k tomu dlouhodobý nezájem komunistické vlády o „obyčejné domy“, a natož o kostely, nelze se divit, že celé bloky začaly chátrat a mnohé z jedinečných staveb – pokud nespadly samy – musely být z bezpečnostních důvodů strženy. Filmy, jejichž děj se měl odehrávat v předrevoluční či revoluční Havaně, se proto většinou natáčely v udržovaném historickém jádru města San Juan na Portoriku…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2017

Shopping Cart