8 2017 Kuba

Kubánské pláže

Kuba je proslulá především jako ostrov pláží. Když ale porovnáme jejich délku s celkovou délkou pobřeží, zjistíme, že pláže tvoří jen malou část, a to i v případě, když započítáme také četné písčité „cayos“ zejména u severního pobřeží, které byly donedávna normálním smrtelníkům nepřístupné…

Viñaleské mogoty

K nejfotografovanějším sceneriím na Kubě patří údolí Viñales v provincii Pinar del Río na západě ostrova. Nevelká krasová oblast o rozloze 132 km2 je poseta malebnými vápencovými kopci a zároveň představuje cennou kulturní krajinu, kde se zejména při pěstování tabáku stále používají tradiční techniky a postupy a kde se stále udržují bohaté lidové tradice v architektuře, řemeslech i hudbě…

Oriente – východ Kuby

Přestože jsem pracoval uprostřed západní části ostrova, hornaté Oriente jsem měl z celé Kuby nejraději – hned po Escambrayi. Kuba se původně dělila na šest provincií. Čím dál na východ od hlavního města, tím rozlehlejší byly, a musely se proto později dále dělit. Z jedné původní provincie Oriente tak vznikly čtyři: Holguín, Granma, Santiago de Cuba a Guantánamo…

Za krokodýly a Taíny na poloostrov Zapata

Na jihu provincie Matanzas se rozkládají jedny z nejrozsáhlejších a nejlépe zachovaných bažin v celém Karibiku. Biosférická rezervace UNESCO Ciénaga de Zapata (Bažiny Zapata) má plochu přes 6000 km2 a zahrnuje nejen poloostrov Zapata západně od slavné zátoky Sviní, ale také území na východ od ní. Hlavní jádrovou oblastí této rezervace je stejnojmenný národní park na poloostrově Zapata zahrnující přes 1000 km2 souše a skoro 300 km2 moře. Pro zájemce o kubánskou přírodu představuje jedno z nejzajímavějších míst na ostrově…

Trinidad – perla koloniální architektury

Trinidad, město Nejsvětější Trojice, založil pod jménem Villa de la Santísima Trinidad osobně první kubánský guvernér Diego Velázquez de Cuéllar v roce 1514. Šlo o historicky třetí město na ostrově. Dodnes si zachovalo venkovský ráz a jedinečnou koloniální architekturu. Žije v něm asi 73 000 obyvatel a oproti jiným kubánským městům v něm převažují černoši. V roce 1988 byl Trinidad zapsán na seznam Světového dědictví UNESCO a začalo se s jeho rozsáhlými opravami…

Hudba, tance, karneval

Sociologové se už dlouho snaží vysvětlit, proč se Kubánci veselí i v nejtěžších dobách a dělají si legraci z vlastního neštěstí. Když Kubánec těsně unikne smrti, začne se tomu nespoutaně smát a není k umlčení. Díky této schopnosti čelí Kubánci hladu, absenci dopravního spojení, výpadkům dodávek elektřiny a vody i možnosti uvěznění při sebemenším provinění proti režimu. Snad je za tím krev černých otroků, po jejichž celodenní dřině zbývala jediná radost: píseň, rytmické bubnování, tanec. Ale většina kubánské populace přece pochází ze Španělska, případně z Kanárských ostrovů. Možná je to tedy tím, že tu došlo k promíšení ras – ale k tomu přece docházelo všude v Karibiku. Hledáme-li, ke kterému národu Kubánce přirovnat, napadají mě nejspíše Brazilci, rovněž smíšený národ s vysokým podílem krve černých otroků a stejnou oblibou v hudbě, tancích a karnevalu…

Cukr a rum

Cukrová třtina („caña de azúcar“) nepochází z Kuby ani z jiné karibské země. Její pravlastí byla Indie, kde rostla – aniž byla nějak využívána – především v údolí Gangy. Arabové vynalezli způsob, jak z ní získat cukr, a rozšířili ji do svých zemí, odkud se dostala i na Sicílii a Madeiru, kde Portugalci metodu získávání cukru dál vylepšili. Začala se pěstovat i v Portugalsku a Španělsku. Na Kubu ji zavedl už její první guvernér, conquistador Diego Velázquez de Cuéllar v první čtvrtině 16. stol. Dovezl ji ze sousedního ostrova Hispanioly a první plantáže založil u dnešního města Baracoa…

Po stopách doutníků

Když Kryštof Kolumbus při své první cestě v roce 1492 zakotvil na severním pobřeží východní Kuby někde v okolí dnešního města Baracoa, vyslal k prozkoumání ostrova, v němž pořád ještě spatřoval Čínu, dva muže – Rodriga de Xerez a Luise de Torres – v doprovodu jednoho místního a jed- noho bahamského indiána. Po třech dnech se vrátili s podivným oharkem v ruce a vyprávěním, jak místní Taínové, muži i ženy, nasávají kouř ze zapáleného smotku jakési usušené trávy, již nazývají „tabaco“. Tabák byl tedy objeven právě na Kubě!

Havana – zachraňované dědictví

Španělé osidlovali Kubu postupně od východu, kde bylo i první hlavní město, Santiago de Cuba. Už první guvernér Diego Velázquez de Cuéllar však založil v severozápadní části ostrova kolem velké uzavřené zátoky, v místech, kde kromě původních Taínů sídlila především mračna komárů, město San Cristóbal de La Habana. Jména se mu dostalo podle náčelníka Habaguanexe…

Nejkrásnější ostrov

„Je to nejkrásnější ostrov, jaký kdy lidské oči spatřily,“ prohlásil prý Kryštof Kolumbus, když v roce 1492 pozoroval malebné křivky mogotů někde u Baracoa či Gíbary – o což se dodnes obě města přou…