Hoover Dam

Přehrada na hranici Arizony a Nevady byla první na řece Colorado. Stala se klíčovou nádrží pro zachycení hlavního přívalu vody z tajícího sněhu, aby nedocházelo k podobným neštěstím, jako byly záplavy v roce 1905. Ve své době byla nejvyšší přehradní hrází na světě a dodnes je nejvyšší klenbovou přehradou v USA, stejně jako jezero Mead je největší americkou umělou vodní plochou.

Zdejší elektrárně také po deset let patřil status nejvýkonnější elektrárny světa a dodnes se chlubí výkonem, který je při plném nasazení všech 19 generátorů vyšší než třeba výkon jihočeského Temelína. Přehrada vznikla pod pracovním názvem Boulder Dam v rámci Nového údělu na počátku 30. let 20. stol. Období hospodářské krize nebylo příliš nakloněno rozsáhlým investicím, nicméně stavba přehrad a vodních elektráren umožňovala hospodářský rozvoj chudých regionů a poskytovala velké množství pracovních míst. Proto vznikla v tomto období po Spojených státech řada podobných projektů. Pro výstavbu byl vybrán zúžený úsek Černého kaňonu asi třicet minut jízdy od neznámého železničního městečka Las Vegas. Počátkem roku 1931 se do pracovního městečka Boulder začaly sjíždět zástupy nezaměstnaných z celých Spojených států. Práce byly zahájeny 20. dubna. Nejprve bylo nutno upravit andezitové stěny do patřičného tvaru tak, aby se mohla zaklenutá hráz dobře opřít. Dobové dokumenty zachycují celou armádu dělníků, jak s pneumatickými kladivy zavěšeni na lanech navrtávají skálu pro výbušniny. Ve statistice smrtelných úrazů z celé stavby najdeme údaj, že většina z nich byla způsobena padajícími kameny a odehrála se právě tady.

Zde se prý také zrodila hard hat – ochranná stavební přilba. Dělníci si namáčeli své klobouky či dvě spojené baseballové čepice do dehtu a nechali je pak…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Jihozápad USA