Horní tok Amazonky

V Peru, s výjimkou relativně malého povodí jezera Titicaca, odvádí Amazonka vodu prakticky z celé náhorní plošiny And (Altiplano) a z přiléhajících východních svahů tohoto páteřního pohoří Latinské Ameriky. Většině lidí se ve spojení s Amazonkou vybaví Brazílie, klidný, majestátní tok řeky se žlutohnědou vodou a hustými, téměř neproniknutelnými pralesy po obou březích. Její vlastní horní toky i toky ostatních stovek přítoků, které bychom ve srovnání s evropskými řekami nazvali veletoky, leží v nadmořských výškách 3000–5000 m, v krajině se sporou nízkou vegetací a drsným klimatem…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2009

Shopping Cart