Horse Guards

Horse Guards Parade je velké přehlídkové prostranství ve Whitehallu v centru Londýna. Původně to bylo kolbiště Whitehallského paláce, kde se v době Jindřicha VIII. konala rytířská klání a za vlády jeho dcery Alžběty I. každoroční oslavy jejích narozenin. Již od doby Karla II. trvá tradice přehlídek Trooping the Colour, které se od poloviny 18. stol. staly součástí oslav narozenin britského panovníka. Tato přehlídka, jež se nyní koná vždy v červnu, je nejokázalejší, nejsložitější a nejbarevnější královskou ceremoniální přehlídkou v Británii. Ale i nesrovnatelně skromnější, zato každodenní střídání stráží v Horse Guards je působivým královským rituálem, který se s neměnnou pravidelností opakuje již 350 let…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2010

 

 

Shopping Cart