Rotterdam – vítejte v holandské Americe!

Již z dálky nás vítá metropole mrakodrapů, mezi nimiž kličkuje neskutečné bludiště dálnic s množstvím jízdních pruhů a několikapatrovými křižovatkami. Některé silnice mizí v podzemí, jiné vedou přes spleť kanálů kamsi na předměstí. A v dáli se zrcadlí mořská hladina posetá stovkami lodí. Změnilo snad naše letadlo kurz a ocitli jsme se kdesi v Japonsku či Americe? Kdeže, vítejte v Rotterdamu – holandské Americe!

Kdyby nebylo mohutného německého bombardování v květnu 1940, které Rotterdam prakticky srovnalo se zemí, mohl být jeho obraz podobný desítkám dalších nizozemských měst, i když už před druhou světovou válkou byl strategickým přístavem – proto byl také bombardován. Po válce a následných demoličních úpravách z něho, až na pár budov, nezůstalo zhola nic. Nezbylo, než postavit město znovu, rovnou v americkém stylu. Příležitosti se tehdy chopili mladí architekti, kteří mu vtiskli kouzlo svérázných tvarů, nových stavebních materiálů a technologií.

Rotterdam je se svými 600 tisíci obyvatel druhým největším nizozemským městem. Až do začátku 21. stol. byl také největším přístavem světa. Pak ho předstihlo několik asijských přístavů v čele se Šanghají, ale evropský primát mu v tomto směru zůstal. Počátek jeho slávy sahá až do středověku. První zmínka o Rotterdamu pochází z roku 1283, o půl století později již získal městská práva a následně se stal důležitým obchodním centrem a překladištěm zboží pro značnou část západní Evropy. Jeho název pochází od říčky Rotter. Poválečné zmrtvýchvstání a následná dlouhotrvající konjunktura ho zařadily i mezi významná kulturní centra s jednou z největších univerzit v zemi.

Ve městě působil jako operní dirigent od roku 1860 až do své smrti o dva roky později František Škroup, tvůrce české hymny, který je v Rotterdamu také pochován. Ve 2. pol. 15. stol. se zde narodil Erasmus Rotterdamský, významný myslitel, augustiniánský mnich a čelný představitel zaalpské renesance a humanismu. K známým rotterdamským rodákům mladší doby patří Rem Koolhaas (nar. 1944), proslulý architekt, urbanista a teoretik architektury, nebo programátor a informatik Edsger Dijkstra (1930–2002), mj. tvůrce algoritmu pro nalezení nejkratší cesty v grafu.

Europoort je podle některých ukazatelů největším přístavním kontejnerovým komplexem na světě, labyrintem obchodu, námořní plavby, mohutných rop…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Nizozemsko