Hrad Sforzesco

Na vrcholu podkovy, z náměstí Cairoli, uprostřed něhož stojí jezdecká socha Garibaldiho, se otevírá průhled na věž hradu Sforzesco, jež je jednou z nejvýznamnějších památek ve městě a jedním ze symbolů Milána. Štíhlá elegantní Filarete o výšce 70 m, postavená z červených cihel, stojí uprostřed vysoké čelní hradební zdi a tvoří hlavní vchod do hradu. V předních rozích hradu o čtvercovém půdorysu stojí na výšku ani ne poloviční, zato robustní kruhové věže Santi Spirito a Carmine. Původní hrad z poloviny 14. stol., vybudovaný na příkaz vévody Galeazza II. Viscontiho, se postupně rozrostl v honosné sídlo, které později nechal zrekonstruovat Francesco Sforza. Za vlády Ludovica Sforzy byl v polovině 15. stol. hrad přestavěn v renesančním stylu, přičemž k jeho lesku přispěli i Donato Bramante a Leonardo da Vinci, který vyzdobil freskami síň Sala delle Asse. Po mnoha přemalbách je ale už těžké určit, které tahy štětcem ještě skutečně patří Leonardovi. Slávu renesančního hradu ukončil vpád Francouzů do Milána na samém konci 15. stol. Od té doby až do začátku 20. stol. hrad sloužil hlavně jako kasárna.
Zdevastovaný objekt zachránil před demolicí architekt Luca Beltrami, jenž vypracoval projekt jeho rozsáhlé modernizace. Od počátku minulého století je otevřen pro veřejnost a hostí několik muzeí, například Museo dʼArte Antica a Museo della Preistoria. K vidění je výtvarné a sochařské umění raného středověku, umění Orientu i sbírka hudebních nástrojů. Mezi exponáty najdete také nedokončenou sochu Pietà Rondanini od Michelangela, který na tomto díle pracoval posledních devět let svého života…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2015