Hrnčířství? Ženská práce!

Guančové, původní obyvatelé Kanárských ostrovů, neznali hrnčířský kruh. Přitom ale vyráběli široké spektrum nejrůznější užitkové keramiky. Jejich způsob výroby nevzal s příchodem Španělů za své a pokračoval dál, konkrétně na Tenerife až do 20. stol. Podle známého tenerifského archeologa a etnografa minulého století Luise Diega Cuscoye je hrnčířské centrum v Arguayu nejzajímavější z těch, která se původní keramikou Guančů zabývají. A proto teď stojíme v malé horské obci v nadmořské výšce 930 m a díváme se na netradiční pomník, který dokládá, že tu jsme správně. Homenaie a las alfareras de Arguayo neboli Pocta hrnčířkám z Arguaya – dvě ženy, jedna stojí, v pravé ruce jednu nádobu, druhou větší si levou rukou přidržuje na hlavě, druhá sedí a vyhlazuje nádobu oblázkem. Atmosféra je nastolena, a tak vzhůru na návštěvu zdejšího maličkého etnografického muzea a hrnčířského centra.
Průvodkyní je nám paní Marta Abreu, která je také současnou udržovatelkou zdejší hrnčířské tradice. V nevelkém vesnickém domě je všechno hodně domácké. V jednom stavení je muzeum o jediné místnosti, naproti přes malý dvorek přístřešek, pod ním dvě informační tabule, lavice a židle, na kterých sedávají nejen návštěvníci, ale také sousedky, když zajdou na kus řeči, a stůl, na kterém paní domu předvádí dávné řemeslo. V rohu pícka, kde se keramika vypaluje zhruba při 900 °C, v někdejším chlívku nebo skladu, těžko říct, maličká výstavka prodejních kousků keramiky – a víc už nic. Ale stačí to!

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2015

Shopping Cart