Iseo, jezero mnoha tváří

Iseo napájí hlavně řeka Oglio, která jím protéká v celé dvacetikilometrové délce, tedy od Pisogne u severního konce až po Sarnico na nejzazším jihu. Uvádí se, že při současném průtoku by spolu s menšími přítoky naplnila jezero za přibližně čtyři a půl roku. Iseo má tvar písmene S, což může připomenout staré jméno Sebino, vzniklé z antického Sebinus lacus. Název Iseo se poprvé objevuje v 10. stol., jeho původ ale není úplně jasný. Jedna z několika teorií dokonce nachází jeho počátek u řeckého hrdiny a cestovatele Odyssea. Jezero obklopují vysoké hory, na jejichž úbočích se přetahuje les s více či méně rozdivočelými skalními partiemi. Bezprostředně nad východním břehem se vypínají od hladiny (185 m n. m.) až do nadmořských výšek okolo 1300 m, nad západním břehem jsou nižší, kulminují vrcholem Monte Creo (1106 m). Je tu ještě jedna nepřehlédnutelná elevace, hodně nápadná, i když vykazuje mnohem menší převýšení. V místě, kde se jezero nejvíc rozšiřuje, vyrůstá do čtyřistametrové výše ostrov Monte Isola, který s rozlohou téměř 13 km2 patří k největším obydleným jezerním ostrovům Evropy (určitě ale není největší, jak se lze leckde dočíst). Zejména směrem k jihu se prezentuje působivou kuželovitou siluetou.
Osídlení ostrova je prokázáno již od dob římské říše, postupně zde vzniklo několik vesnic, které od roku 1929 skládají jedinou administrativní jednotku, obec Monte Isola. Ve druhé polovině 19. stol. se začala rozvíjet výroba dřevěných člunů a hlavně rybářských sítí, jež se ukázala být pro místní obyvatele lukrativnější než tradiční rybářství a zemědělství. Ručně splétané sítě z Isoly se prodávaly do různých koutů světa až do 70. let minulého století, kdy už nemohly konkurovat japonským průmyslovým výrobkům. Výroba se pak v omezeném rozsahu přeorientovala na jiné druhy sítí, ale to už do mnoha rozpočtů začínaly plynout příjmy ze sílícího turistického ruchu. Ten dostal obrovskou vzpruhu před dvěma lety…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2018

Shopping Cart