Jules Verne o svém dětství

Obklopovaly ho hluboké příkopy, které bylo možné kdykoliv zatopit vodou, nad hradbami se tyčí šest mohutných věží. Blízko zámku se nachází půvabná středověká čtvrť Bouffay s hrázděnými domy z 15. století a nedaleká katedrála sv. Petra a Pavla vešla do dějin v roce 1598, kdy v ní Jindřich IV. podepsal edikt nantský, jenž zaručoval rovnoprávnost a svobodu pro hugenoty a ukončoval hugenotské války. Chrám s nádherným interiérem z bílého vápence skrývá hrobku Francoise II., vytvořenou z černého a bílého italského mramoru a zdobenou arabeskami a soškami Ctností…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2005

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Skalický