Katedrála z kamenné krajky

Kousíček od řeky, jen pár kroků od místního hradu, či spíše toho, co z něj zbylo, zdvihá k nebesům své věže katedrála sv. Gatiena. V kostele, který stál na jejím místě jako první, sloužíval mši už svatý Martin. Raně křesťanská stavba byla zřejmě natolik bytelná, že vydržela až do 11. století. Pak ji bylo třeba nahradit novou, ale v roce 1167 ji poničil požár tak dokonale, že nezbylo skoro nic, jen spodní části věží. V polovině 13. století se tedy začínalo od začátku. Stavba rostla pomalu, trvale se nedostávalo peněz. Někdy ve 14. století změnila katedrála patrona: původního svatého vojáka Mořice nahradil Gatien (latinsky Gatianus), první místní biskup. Teprve když se Loira stala rezidenční oblastí francouzských králů, kteří začali stavbu významně finančně podporovat, bylo dokončeno i západní průčelí s věžemi a konvent kanovníků na severní straně katedrály. Patrně právě tomuto pozdnímu datu vzniku vděčí katedrála za své zvláštnosti, které jinde nemají obdobu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2005

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Helena Florentová

Shopping Cart