Clisson v italském duchu

Hrad, považovaný za nejjižnější pevnost Bretaně, se od 13. století vypíná na skalní plošině nad místem, kde se do řeky Sevre Nantaise vlévá menší La Moine. Řeky dodávaly hnací sílu vodním mlýnům s tkalcovnami, barvírnami kůží a papírnami. Většina obyvatel spíše řídce obydleného kraje se ale živila zemědělstvím. Na tržišti se o výrobky zdejších řemeslníků a farmářů ucházeli obchodníci ze sousedních krajů Anjou a Poitou. Templáři založili v Clissonu silné bratrství a poutníci se tady zastavovali na cestě do španělského Santiaga de Compostella. Až do Francouzské revoluce město prosperovalo, povstání ve Vendée však jeho rozmach na dlouho zbrzdilo…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2005

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Skalický

Shopping Cart