Klášter v soukolí dějin

Místo pro postavení kláštera, které podle lidové pověsti mniši pauláni dlouho hledali a které bylo boží prozřetelností značeno třemi lipami, třemi prameny a třemi rybníky, nakonec nebylo právě nejšťastnější. Klášter stíhala pohroma za pohromou. Podle historických pramenů ale klášter postavil Konrád Krajíř z Krajku, pán na Landštejně a Bystřici. Bylo to v roce 1501 a mnišský řád paulánů do kláštera pozval proto, aby mu pomohli s kolonizací téměř liduprázdného kraje. Je pravděpodobné, že po svém příchodu založili pauláni i některé rybníky. Ryby totiž byly vítaným zpestřením jejich jinak vegetariánské stravy. Pauláni se však dlouho z nového kláštera netěšili…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2007

Hledáte ubytování ve východních Čechách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jaroslava Janoušová

Shopping Cart