Kostelní Vydří

Na konci 17. století se mezi místními tradovalo, že na kopci kolem božích muk se občas zjevuje záře. Panství tehdy patřilo baronu Butzovi z Rolsbergů. Zbožný šlechtic nechal po poradě s telčským knězem, řeholníkem řádu bosých karmelitánů, vystavět roku 1709 na návrší kapli, do níž umístil obraz Panny Marie Karmelské. Na místo začali přicházet první poutníci prosící Pannu Marii o přímluvu. Butzovi dědicové podporovali rozmach poutí a místo stále rozšiřovali. Postupně zde vyrostl kostel, klášter s ambity a ohradní zeď se třemi branami.

Karmelitáni přišli do Vydří roku 1908 z Rakouska. Po zásahu proti řeholím v roce 1950 mohl zůstat jen jediný kněz. Když v roce 1990 vznikla možnost obnovy řeholního života, karmelitáni neváhali. Objekt byl převeden do vlastnictví řádu a začalo se s opravami. Ve zchátralém stavení řádila dřevomorka, a tak musela být renovace skutečně důkladná. Pečlivou „léčbou“ prošel kostel i klášter, ale když se zjistilo, že stávající prostory nedostačují rozrůstající se komunitě, byla zahájena i stavba nová, tzv. nový klášter.

Mimo čas poutí a bohoslužeb je tu úžasné ticho. Vyloženě tajemně působí lesní hřbitůvek s devíti hroby, k němuž vede od hlavní brány přímá cesta. Areál kláštera je volně přístupný, takže branou může každý kdykoli vstoupit. Těžko však uslyší více než zpěv ptáků, popřípadě kroky několika osamělých turistů.

Kostelní VydříV době poutí je tu mnohem živěji. Nejvíce poutníků přichází hlavně v týdnu kolem 16. 7., kdy je svátek Panny Marie Karmelské. V neděli předtím probíhá tzv. malá pouť, neděli poté se slaví pouť velká, 16. červenec patří pouti kněží. Kromě tohoto největšího svátku mohou návštěvníci přijet i na další nedělní poutě – květnovou, srpnovou a říjnovou. Rovněž se ujala tradice mariánských prvních sobot v měsíci, kdy se konají bohoslužby v 17 hodin. Milovníky literatury i náhodné chodce určitě v areálu kláštera mile překvapí prodejna karmelitánského nakladatelství.

Hledáte ubytování ve východních Čechách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Hana Skálová

Shopping Cart