Královský hrad Landštejn

Největším tajemstvím Landštejna je jeho původ. Snad byl postaven mezi lety 1200–1230 nad významnou křižovatkou tří obchodních cest: jedna směřovala na sever do nitra Čech, druhá k východu na Moravu a třetí na jih do Rakous. Příběh hradu začíná být jasnější až kolem roku 1260, kdy jej získal Sezima z rodu Vítkovců. Asi zemřel bezdětný, protože hrad zdědil syn jeho bratra Ojíře, Vítek. Tento Vítek z Landštejna patřil do družiny českých pánů, kteří se účastnili podivného zápasu o trůn mezi dvěma posledními Přemyslovnami – Annou, manželkou nehodného českého krále Jindřicha Korutanského, a ctižádostivou Eliškou, chotí Jana Lucemburského. Tomu však cestu na pražský hrad museli v ulicích Prahy proklestit čeští pánové. Vítek z Landštejna tenkrát skoro přišel o život, ale mladý král mu to později vynahradil mnoha statky a vysokými funkcemi…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2007

Hledáte ubytování ve východních Čechách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jaroslava Janoušová

Shopping Cart