Koberce z písku i květin

Tvrzení, že celé město založené na počátku 16. stol. je vlastně uměleckým dílem, není daleko od pravdy. Jen si to vezměte. Vyrazíte na prohlídku od turistického informačního centra, kde vás ochotně vybaví plánem a ještě v něm zakroužkují místa, která byste ale rozhodně neměli minout. Po pár krocích přijdete na Plaza de la Constitución, uprostřed s půvabným neomudéjarským altánkem z roku 1916, v němž dnes funguje kavárnička. Na severní straně náměstí stojí kostel San Agustín – nádherné dřevěné vyřezávané retablo, vyřezávaný strop v presbyteriu a příčné lodi a také realistická socha sedícího krvácejícího Krista s rozbitými koleny a odevzdaně zahloubaným výrazem. Hned za náměstím se vzhůru do svahu táhne terasovitá, krásně upravená zahrada Jardín Victoria, známá také jako Jardines Marquesado de lehlým prostranstvím před ní – právě tady vzniká jednou ročně obrovitý písečný koberec, však o něm ještě uslyšíme. Zase jen pár kroků, a jsme u kostela Nuestra Señora de la Concepción, jednoho z nejpůsobivějších na ostrově. Od něj zamíříme opět vzhůru do kopce ulicí Colégio, mineme několik historických paláců a jeden z opravených mlýnů na gofio, mouku z praženého zrní, plynule vstoupíme do ulice Calle San Francisco a přijdeme k dvojici domů známých jako Casas de los Balcones… la Quinta Roja. V jejím nejvyšším místě bělostně září mauzoleum z carrarského mramoru postavené pro markýze de la Quinta Roja, které nakonec zůstalo nevyužité jen jako stavební památka, protože markýz byl pochován na hřbitově…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2015

Shopping Cart