Jachta Britannia kotví v přístavu Leith na severu Edinburghu

Královská jachta Britannia

„Pojmenuji tuto loď Britannia,“ prohlásilo 16. dubna roku 1953 Její Veličenstvo, královna Alžběta II., při křtu nové královské jachty a dodalo, že „přeje úspěch jí i všem, kteří se na ní budou plavit“. Nepokřtila ji však šampaňským, ale anglickým vínem, protože v poválečném Spojeném království se šampaňské považovalo za příliš luxusní. Později se královna nechala slyšet, že Britannia je jediným místem, kde se může opravdu uvolnit. A její manžel, princ Filip, dodal, že jachta je z mnoha důvodů speciální. „Téměř každý předchozí panovník byl zodpovědný za stavbu kostela, hradu či paláce. Jediným srovnatelným počinem vlády mé manželky je Britannia. Je to skvělá loď, příklad současného britského designu a technologie,“ prohlásil Filip.

Jachta Britannia - Přijímací sál
Přijímací sál královské jachty byl svědkem návštěv mnoha světových státníků

HMY Britannia byla postavena v loděnicích John Brown & Company v Clydebank nedaleko Glasgow. Na stejném místě vznikly také slavné zaoceánské parníky Queen Elizabeth a Queen Mary. Kýl jachty spustili na vodu 16. června 1952. Její jméno zůstalo utajeno až do slavnostního křtu v dubnu 1953, necelé dva měsíce před korunovací Alžběty II. Do služby pak Britannia vstoupila v lednu následujícího roku. Na svou první plavbu se vydala 14. dubna 1954 z přístavu Portsmouth, aby o osm dní později zakotvila na Maltě. Na její palubě byli princ Charles a princezna Anna, kteří se měli ve Středomoří setkat se svými rodiči. Královský pár se na jachtu nalodil v Tobruku 1. května. Od té doby urazila loď po světových oceánech do roku 1997, kdy byla vyřazena ze služby, 1 087 623 námořních mil, tedy 2 014 278 km.

Jachta Britannia - kapitánova kajuta
Kapitánova kajuta

Britannia se stala 83. královskou jachtou. Tou první byla v roce 1660 HMY Mary pro krále Karla II. Britannia, měřící 126 m na délku a 17 m na šířku, mohla plout maximální rychlostí 22,5 uzlů (39,8 km/h). Kormidelní kolo pocházelo ze stejnojmenné závodní jachty, která byla v roce 1893 postavena pro tehdejšího prince z Walesu, pozdějšího krále Eduarda VII. Jachta mohla na své palubě přivítat až 250 hostů, sloužilo na ní 21 důstojníků a 250 námořníků.

Když se po nástupu Alžběty II. na britský trůn v roce 1952 začal královský pár zajímat o projekt nové jachty, zdálo se jim, že interiéry navržené designerskou firmou McInnes Gardner & Partners jsou příliš luxusní pro zemi, která se stále ještě zotavuje z války. Vnitřní uspořádání jachty proto přepracoval sir Hugh Casson a v průběhu dalších desetiletí nepoznalo výraznějších změn. Přes úsporná opatření však interiér působí více než reprezentativně, opravdu královsky. Jachta byla zároveň projektována tak, aby v případě válečného konfliktu mohla být přeměněna na nemocniční loď. To se naštěstí nikdy nestalo. V roce 1986 však jachta evakuovala na tisíc Evropanů, prchajících před občanskou válkou v Jižním Jemenu.

Jachta Britannia - Důstojnická jídelna
Důstojnická jídelna

Jachta se ale rovněž stala svědkem mnoha šťastnějších chvil. Své líbánky na její palubě strávilo několik členů královské rodiny. Tuto tradici zahájila v roce 1960 princezna Margareta, mladší sestra královny Alžběty II. Se svým novomanželem Anthonym Armstrong-Jonesem vypluli do Karibiku. Tam se také o třináct let později na svatební cestu vydala královnina dcera princezna Anna s kapitánem Markem Phillipsem. Jejich plavbu zasáhla prudká bouře a novomanželé trpěli celý týden mořskou nemocí. Naopak poklidnou cestu po Středomoří zažil v roce 1981 tehdejší princ z Walesu, dnešní král Karel III., s princeznou Dianou. Posádce se podařilo utajit své cestující před zvídavými novináři natolik, že jachtě se začalo přezdívat „loď duchů“. Poslední královské líbánky tu strávili princ Andrew a Sarah Fergusonová, vévodkyně z Yorku, v roce 1986, kdy pár plul kolem Azor. Dodejme, že líbánky na jachtě žádnému z párů štěstí nepřinesly. Všechna jejich manželství skončila dříve či později rozvodem…

Jachta Britannia - ložnice královny Alžběty II.
Ložnice Jejího Veličenstva královny Alžběty II. zůstala zachována v původním stavu

Aby urození cestující měli dostatek klidu, posádka používala pro komunikaci místo křiku jen signály rukou. Námořníci tu na rozdíl od hostů příliš pohodlí neměli. Místo postelí měli k dispozici jen síťová lůžka. Stejná, jaká najdeme třeba na HMS Victory, vlajkové lodi admirála Nelsona. Britannia byla posledním plavidlem Královského námořnictva, které je používalo. Změna nastala teprve v roce 1973.

Kromě mnoha oficiálních plaveb sloužila jachta také pro rodinné královské dovolené. Pravidelně například plula kolem pobřeží Skotska. Jedno ze schodišť bylo v těchto případech přeměněno na vodní skluzavku pro mladší členy královské rodiny. Občas také loď zakotvila v Aberdeenu, aby odtud mohla královna odcestovat do svého oblíbeného letního sídla na zámku Balmoral.

S Alžbětou II. na palubě se jachta také v roce 1959 zúčastnila slavnostního otevření vodní cesty svatého Vavřince, která umožňovala námořním lodím doplout až do Chicaga. Tehdy britská panovnice přivítala na palubě své jachty amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera. Od té doby tu hostila řadu dalších prezidentů, Gerald…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Skotsko

jachta Britannia