Královské bárky

Na turisty, projíždějící se po bangkockých kanálech, vykukuje Muzeum královských bárek nesměle z nitra svého hangáru, který se nachází nedaleko ústí jednoho z vedlejších bangkockých kanálů do řeky Chao Phraya, hadovitě se proplétající thajskou metropolí. Plnou krásu této královské flotily doceníte až ve chvíli, kdy v kompletní sestavě opustí svůj domov a vypluje na hladinu hlavního toku. Expozice zahrnuje osm královských bárek včetně čtyř nejvýznamnějších. O další lodě pečuje ve svých prostorách thajské námořnictvo.
Areál muzea původně sloužil jako suchý dok, během druhé světové války se stal cílem bombardování a svému nynějšímu účelu slouží od roku 1972. Cílem japonského náletu se staly také některé z královských bárek, a proto se během vlády Ramy IX. přistoupilo k jejich renovaci. Dramatické osudy královské flotily však sahají ještě hlouběji do minulosti.
Historie lodních procesí se začala psát někdy ve 14. století, bárky v té době neplnily pouze ozdobnou funkci, ale v případě potřeby mohly být využity i v bitvách se všemi riziky, které pro ně bojové nasazení představovalo. Během barmského vpádu do tehdejšího Siamu v roce 1767 tak následnému plenění nepadla za oběť pouze tehdejší metropole Ayutthaya, ale ničivému nájezdu neodolala ani tato plavidla…