Královské město Loket

Zato tady však stál jeden z nejstarších českých hradů, který od poloviny 12. století střežil Chebsko, které bylo právě nově připojeno k České koruně. Za sto let, někdy po roce 1234, převzal pozdně románský loketský hrad od starého hradištního Sedlce roli centra slovanského osídlení v severozápadních Čechách. Tato kamenná pevnost, vypínající se nad nejvyšší skálou poloostrova, je zároveň jeho dominantou, a to už více než 850 let. Spolu se svým městským podhradím je jakousi architektonickou korunou na hlavě okrouhlého skalního útesu. Vzácně harmonické spojení přírodního a lidského díla pak po staletí okouzluje všechny návštěvníky a je i trvalou pýchou místních obyvatel. Zdejší neobyčejně malebnou scenérii obdivoval roku 1823 také Goethe, který na Lokti oslavil své 74. narozeniny, a v dopise příteli nazval místo svého pobytu krajinářským uměleckým dílem…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2005

Hledáte ubytování na Karlovarsku? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart