Královské rezidence

Vedle Chinonu, kam za ním kdysi přijela Jana z Arku, bylo jeho oblíbeným sídlem i Loches, vlastně celé oválné městečko na kopci nad řekou Indre, obehnané hradbami, s hradem na každém konci. Na jižní straně dodnes přísně shlíží do údolí mohutná hranatá věž, postavená hrabaty z Anjou už někdy v 11. století. Dnes je z větší části jen prázdnou skořápkou bez střechy a vnitřního členění do pater, původně však její čtyři podlaží sloužila nejen k obraně, ale i k obývání, jak svědčí stopy po někdejších krbech. Po novodobém schodišti se dá vystoupit až na její vrchol, do míst, kde kdysi trůnilo dřevěné podsebití; je odtud krásný rozhled na městečko i do kraje.
Na opačném konci stojí mladší, pohodlnější hrad, či spíše opevněný palác, který se stal na několik let domovem milenky Karla VII. Anežky Sorelové. Kráska, kterou svými obrazy proslavil Jean Fouquet, byla první oficiálně přiznanou královskou milenkou ve francouzské historii. Když v pouhých 28 letech zemřela, nechal jí její královský milenec zhotovit nádherný náhrobek střežený dvojicí andělů; dnes ho můžeme vidět v jednom z hradních sálů.
Nástupci Karla VII. přestavěli Loches na pohodlné sídlo s prvky renesance, ale jejich hlavní stavební aktivity se odvíjely jinde, v Amboise a v Blois…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2005

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Helena Florentová