Královský Balmoral

Historie Balmoralu není, ve srovnání s mnoha jinými skotskými sídly, příliš dlouhá. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1484, kdy si tehdejší „Bouchmorale“ pronajal Alexander Gordon, syn vévody z Huntly…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2008

Další informace o Číně naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart