Tam za pouští je Ejlat

Přitom se vůbec nedá říci, že by Ejlat neměl svou historii – naopak, několikrát je zmiňován už ve Starém zákoně (biblický Elát ležel zřejmě v místech pět kilometrů vzdálené Akaby v dnešním Jordánsku) a ve 12. století až sem dosahovala moc křižáckého krále Balduina I. Jenže pak bylo ve 14. století pobřeží, ohraničené od severu rozlehlou skalnatou pouští Negev, opuštěno. Když sem v březnu 1949 dorazili izraelští vojáci, našli tu jen dávnou tureckou policejní stanici, známou pod arabským názvem Um Rašraš a tvořenou několika hliněnými baráky. Právě tady skončila první izraelsko-arabská válka…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2008
Další informace o Izraeli naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart