Krásný poloostrov

Poloostrov není jen krásný, ale také významný, hospodářsky i vojensky. Na úrodném pobřeží se odpradávna pěstovala zelenina, ovoce, ale i obilí. Poloostrov byl zásobárnou Kartága, ale také důležitým prvkem jeho obranného systému. Základem bylo opevněné město Aspis, dnešní Kélibia ležící na východní špičce poloostrova, jakoby obklopená ze všech stran vodou. Cestu na Kartágo přes Cap Bon zvolil v roce 310 př. n. l. syrakuský tyran Agathoklés a o 54 let později, za první punské války, i římský konzul Regulus. V obou případech bylo město Aspis vydrancováno. Regulus zničil i další punské město na poloostrově, o něco severněji ležící Kerkuván. Jeho původní jméno se nedochovalo, to současné městu dali až francouzští archeologové, kteří ho v roce 1952 objevili…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2007

Další informace o Tunisku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Hofmann

Shopping Cart