Kuks, Špork a Mistr Braun

Generál Jan Špork byl drsný voják z Vestfálska, který se z vojenského sluhy vypracoval na generála kavalerie. Za své vojenské zásluhy získal nejen dědičný hraběcí titul, ale také značný majetek, za který nakupoval panství v celých Čechách. Jeho nejstarší syn František Antonín, který se narodil roku 1662, však už byl kultivovaný, humanisticky vzdělaný a uměnímilovný šlechtic s altruistickými sklony.
Velkorysé a smělé plány na vybudování zcela originálního areálu pro obnovu zdraví tělesného i duševního jistě nebyly okamžitým nápadem. Bezprostředním podnětem k založení vlastních lázní však byly minerální prameny vyvěrající na jeho panství v osadě Kuks. Místní lidé věřili, že pramenná studánka obsahuje léčivou vodu, a když léčivé účinky pramenů potvrdila Šporkovi i univerzitní lékařská komise pozvaná z Prahy, rozhodl se postavit na břehu Labe velkolepé lázně. Nad hlavním pramenem nechal postavit zděnou kapli, která se roku 1697 stala první stavbou plánovaného souboru budov…