Kynžvart a Metternichové

Potřeba reprezentačního, knížecího zámku vedla kancléře k tomu, že zadal vídeňskému architektu Pietru Nobilemu přestavbu starší, rovněž metternichovské budovy, jejíž úprava do klasicistní podoby trvala třináct let. Když byl roku 1833 trojkřídlý zámek konečně připraven k obývání, přijímal zde Metternich nejvýznamnější osobnosti tehdejší Evropy – císaře a krále, diplomaty, umělce i vědce. Vkusně zařízené interiéry doplněné mnoha uměleckými předměty, velká knihovna a především proslulá sbírka kuriozit budily v mocnářství všeobecnou zvědavost. Pobyt na zámku navíc zpříjemňoval velký přírodní park s mnoha romantickými stavbami a také s vývěry léčivých vod. A byl to opět Klement Metternich, který dal podnět k léčebnému využití místních minerálních pramenů. Svým potomkům, zejména synu Richardovi, jehož jméno dostal i nejvýznamnější zdejší pramen, pak zanechal ctižádostivou touhu konkurovat lázeňským Kynžvartem nedalekým Mariánským Lázním…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2005

Hledáte ubytování na Karlovarsku? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart