Landes

Teprve v 18. století, kdy už písek lidem přerůstal přes hlavu, začali tento stav měnit. Do té doby byl kraj Landes pustou krajinou, která zaujímala území trojúhelníkovitého tvaru, jehož jednou stranou bylo 230 km pobřeží – od ústí Gironde k ústí Adouru. Osídlení nebo obdělávání půdy bylo kvůli pohyblivým dunám zcela nemožné. Jen tu a tam se objevovaly malé přístřešky pro ovce hlídané pastevci, kteří tradičně chodili na chůdách, aby měli lepší přehled o stádu a rychleji se pohybovali. Za potravou na chudé půdě se totiž muselo stádo denně přemístit až o dvacet kilometrů. Písčitá půda se navíc každou zimu proměňovala v bažiny, protože v podloží písků leží téměř nepropustné vrstvy, které zadržovaly poloslanou vodu z jezer. Proto i název zdejšího kraje – Landes, francouzsky bažiny. Duny také ovlivňovaly vodní toky a kde je zcela přehradily, vznikla jezera. Pohyblivé písky vytrvale přesunovaly i ústí řeky Adour – z Capbretonu k Vieux-Boucau a zpět – v rozmezí 32 km, což rovněž ztěžovalo vznik trvalých sídel…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 6/2002.

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Skalický

Shopping Cart