Lázně Bohdaneč

Opatovický kanál již půl tisíciletí dokládá um a technickou zdatnost svých tvůrců. Velkolepé dílo projektoval významný český fišmistr Kunát Dobřenský pro podnikavého feudála Viléma z Pernštejna a Helfenštejna, majitele pardubického panství. Do stavby se pustil v roce 1498, když Vilém získal od krále Vladislava Jagellonského právo vést vodu k novým rybníkům. Rozsáhlou rybniční soustavu, tehdy nejvýznamnější v Čechách, začali v 15. století v bažinaté krajině mezi Opatovicemi, Bohdančem a Semínem budovat mniši opatovického kláštera. V době největšího rozmachu rybnikářství bylo rybníků více než 230 s celkovou výměrou přes 5000 ha a více než polovinu z nich zásoboval vodou Opatovický kanál…

Shopping Cart