Broumovský klášter

Dnes už tady moc rušno není – prostor ohraničený lesnatými hřebeny Broumovských stěn a Javořích hor vyplňuje poklidné vlnění polí a luk, které vizuálně dramatizuje pouze protáhlé návrší města Broumov s výraznou dominantou areálu benediktinského kláštera. Jeho vyvýšenou polohu můžeme chápat symbolicky, protože benediktini byli po staletí hlavní hnací silou kultivace Broumovské kotliny.
Vznik broumovského kláštera úzce souvisel s územím tzv. Polického újezdu, které Přemysl Otakar I. daroval našemu nejstaršímu mužskému klášteru v Břevnově. V roce 1213 břevnovští benediktini založili malý klášter v místě dnešní Police nad Metují. Odtud pak organizovali kolonizaci sousední Broumovské kotliny…