Lidé Laosu a Kambodže

Život v Laosu a Kambodži je pro většinu domorodců úzce spojen s vodou, především s Mekongem a jeho přítoky. Téměř všechna větší města vznikla u vody: v Laosu Luang Phrabang, Vientiane, Savannakhet, Pakse, v Kambodži Kratie, Kompong Cham, Phnom Penh. Ostatně i angkorská říše měla svá sídla v sousedství zmíněného jezera a její život byl úzce provázán s vodou i její distribucí. Voda je živitelkou přímou (lov ryb) i nepřímou (zavlažování rýžovišť), představuje ale také důležitou dopravní tepnu, kdysi vlastně jedinou: ještě v době Francouzské Indočíny se například do Laosu dalo dostat nejsnáze právě po Mekongu, od mořského pobřeží to ale trvalo pár týdnů. Příznačné je, že i Khmerové, kteří na rozdíl od Laosanů mají přístup k moři, tíhli vždy více k vnitrozemským vodám.
I když se osídlení v obou zemích soustředí poblíž hlavních toků, ani v nejhustěji osídlených oblastech zatím nehrozí přelidnění. Vždyť jedinou aglomerací s více než milionem obyvatel je pouze Phnom Penh. Na území Laosu, zhruba třikrát větším než Česká republika, žije pouhých sedm milionů lidí, v Kambodži, jež je více než dvakrát větší, něco přes 15 milionů.
Subtropické klima vytváří zdejší převážně venkovské populaci poměrně štědré podmínky pro zemědělství. Velká část obyvatel obou zemí žije doposud na bázi soběstačného rodinného hospodaření a často ani nemá výraznější snahu z tohoto poměrně bezpečného modelu vykročit. Příroda, zelená po celý rok, do určité míry dává stravu sama od sebe. Jistě i to přispělo zejména v případě Laosanů k velmi bezstarostnému přístupu k životu. V zemi s podobnými podmínkami jako Laos, kde je pro všechny místa dost, není ani nutné se předřít – snad proto Laosané prosluli svým poklidným, až zpomaleným chováním, které mnozí pozorovatelé považují za lenost, i když jiní v něm zároveň spatřují určitou moudrou eleganci, odmítající se přizpůsobit spěchajícímu modernímu světu. Ne náhodou se právě v Laosu tak ujal pétanque, hra, která se svým pohodovým tempem musela zdejším lidem náramně trefit do gusta…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2016

Další informace o Filipínách a zemích jihovýchodní Asie najdete na ASEAN.CZ