Lucernské jezero a jeho královna

Lucernské jezero, německy Vierwaldstättersee, se rozlévá při rozhraní Alp a Švýcarské centrální plošiny, v místě křížení tektonických linií. Na jeho vzniku má hlavní zásluhu čtvrtohorní zalednění, tektonika však podmínila jeho složitý tvar. Jezero se vlastně skládá ze sedmi do určité míry samostatných jezer, která na sebe navazují tak, že celek při pohledu do mapy připomíná postavu s roztaženými pažemi. Lidové rčení to vysvětluje symbolicky – jezero prý vítá návštěvníky s otevřenou náručí.
S tím nutno souhlasit. Celá jezerní oblast je velkolepou a mnohotvárnou přírodní scénou předkládající příchozím neobyčejně štědrou nabídku poznávacích a sportovních aktivit. Navíc je „uživatelsky“ velice přívětivá, a to hlavně z hlediska dopravy. Ne snad, že by jinde ve Švýcarsku byl s dopravou problém, ale tady páteřní spojení obstarávají lodě a už jen samotná plavba s nimi může být silným zážitkem, obzvláště v úsecích, kde jezero nabývá charakteru severského fjordu.
Lodní dopravu tu má v gesci společnost se jménem pro našince téměř nevyslovitelným – Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV). Na linkových spojích využívá od podzimu do jara především motorová plavidla, v hlavní letní sezoně ale obsluhují často i pravidelné linky kolesové parníky. Pětice pečlivě restaurovaných veteránů z počátku 20. stol. je velkou chloubou společnosti – představují totiž největší jezerní flotilu kolesových parníků na světě…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2015

Shopping Cart