4 2015 Lucernské jezero

U kolébky země

Uprostřed Švýcarska leží jezero s velmi členitým tvarem a hned několika jmény – říká se mu Lucernské, Čtyřkantonální či Vierwaldstättské. Obklopují ho hory a je u něj krásně, což ostatně není ve Švýcarsku nic výjimečného. Tady se však ke kráse krajiny přidává ještě rozměr historický. Jsme totiž u kolébky švýcarské státnosti…

Lucernské jezero a jeho královna

Lucernské jezero se stalo bezprostředním svědkem zrodu švýcarské státnosti. Nějaký čas pak bylo i největší vodní plochou nově vzniklého státního celku, v hranicích dnešního Švýcarska se však se svou rozlohou 114 km2 řadí mezi největšími jezery až na čtvrté místo. Stále však zůstává jezerem „nejšvýcarštějším“, a pokud bychom mermomocí chtěli použít nějaké přirovnání, tak je pro Švýcary tak trochu tím, čím je pro nás Říp…

Lucern – město v srdci Evropy

Lucern, hlavní město stejnojmenného kantonu, má polohu, kterou mu může většina jiných měst jenom závidět. A není to jenom kvůli její centralitě uprostřed Švýcarska a uprostřed Evropy. Na jedné straně modré jezero s bílými parníky, na druhé zubaté panorama rozložité „domácí“ hory Pilatus, na dosah ruky se zdají být vrcholy Urnerských Alp, k tomu bystře tekoucí řeka Reuss… Jen těžko se odtud zase odjíždí…

Pilatus

Pilatus a Rigi, dvě dominanty kraje, dvě hory, které na sebe hledí přes jezero na vzdálenost dvou desítek kilometrů. Obě přitom shlížejí i do Lucernu, pro který jsou odjakživa nepostradatelnými akcenty mnoha městských panoramat, kde k nim však místní obyvatelé zprvu zaujímali značně odlišný postoj. V dávných dobách pro ně byla Rigi ta „hodná“, k níž chodili bez obav a kterou povýšili na královnu hor, kdežto Pilatus v nich budil spíše obavy. Po dvě století – počínaje rokem 1370 – měli dokonce od svých radních zakázáno se k němu přibližovat…

Dopravní muzeum v Lucernu

Když poznáte, jak důmyslně řešený je švýcarský dopravní systém, potom vám přijde jaksi samozřejmé, že ve Švýcarsku mají i jedno z nejproslulejších evropských dopravních muzeí. A jako příznačné vám pak přijde umístění tohoto muzea v Lucernu. Ve městě samotném i v blízkém okolí totiž můžete vidět v provozu skoro všechny druhy dopravních prostředků, jichž švýcarská veřejná doprava využívá, a to včetně takových specialit, jakými jsou třeba lanovka s otáčivou kabinou nebo nejstrmější železnice světa. Chybí jen metro a tramvaje, které tady ale jezdily do roku 1961, kdy je definitivně nahradily trolejbusy…

Lyžování mezi Anděly

Ve Švýcarsku jsou desítky velkých a významných turistických středisek, ale jen několik z nich přitahuje návštěvníky i z jiných kontinentů než z Evropy. Patří k nim také Engelberg neboli Andělská hora. Turistickou atrakcí číslo jedna je otáčivá lanovka Rotair na Klein Titlis, jeden z předvrcholků zaledněného dominujícího Titlisu. Stačí se však rozhlédnout, nadýchat se atmosféry místa – a hned zjistíme, že důvodů k návštěvě je celá řada…

Engelberg pod horou Titlis

Když v mysli jistého šlechtice dozrálo rozhodnutí zasvětit zbytek svého života Všemohoucímu, zapřáhl volské spřežení a vydal se na cestu s tím, že zvířata povede Bůh a zastaví je v místě, které pro svého nového služebníka vybral. A tak se i stalo – zvířata padla vyčerpáním v odlehlém alpském údolí sevřeném věncem vysokých hor, kde potom Konrad s pomocí benediktinských mnichů založil klášter. S jeho budováním byl spokojen, okolní přírodou nadšen, pouze mu vadilo, že se místu začalo říkat Volská louka. Když jednou opět přemýšlel, jak by je lépe pojmenoval, zaslechl zpěv nábožné písně a pak si všiml, že nad klášterem se okolo jednoho z vrcholů vznášejí andělé. Náhle byl název na světě – Engelberg, česky Andělská hora…

Sammlung Rosengart – zastavení u Picassa a mistrů moderny

Muzeum Sammlung Rosengart je domovem unikátní sbírky s více než 300 obrazy a sochami od 23 předních impresionistů i mistrů klasické moderny, od Cézanna přes Moneta až po Picassa, který byl rodinným přítelem Rosengartových. Do neoklasicistní budovy v empírovém stylu z roku 1924 na ulici Pilatusstrasse 10, se jimi přicházejí kochat tisíce turistů z celého světa…

Stoos – oáza klidu

Láká vás představa několika dnů strávených sice se všemi příjemnými vymoženostmi civilizace, ale zároveň bez jejích stinných stránek a rušivých vlivů? Uprostřed přírody, kde (skoro) nespatříte auto, ale s pohodlným zaopatřením nadosah? Pokud jste odpověděli dvakrát ano, vaše vysněné místo se jmenuje Stoos…

KKL

Kulturní a kongresové centrum (KKL), jedna z moderních dominant Lucernu, je nepřehlédnutelné, nápadité a působivé. Přitahuje nejenom byznysmeny, ale také milovníky architektury, výtvarného umění a zejména hudby…

Spätzli, Knöpfli, Chügeli

Recepty mezinárodní, exotické či z kuchyně okolních sousedů, to vše v oblasti kolem Lucernského jezera hravě najdete na jídelníčku mnoha restaurací i bister. Kromě toho se tu ale podobně jako zvyky udržují i tradiční recepty, které jinde stěží ochutnáte. Při pokusu o vyslovení jejich názvů si možná zamotáte jazyk, což však bude vykoupeno prvním lahodným soustem…

Tribschen – idylický domov Richarda Wagnera

Sluneční paprsky měkce pronikají okny nabílo natřeného domu se zelenými okenicemi, který se vyjímá na zeleném kopečku, uprostřed rozlehlého parku s vysokými statnými stromy. Jen pár metrů odtud se třpytí modrá hladina Lucernského jezera, kterou tu a tam rozčeří výletní loď nebo elegantní labutě. Pohlednicovou kulisu doslova korunují vrcholky majestátních hor včetně Rigi. Panorama, kterým se šest let kochal Richard Wagner, když se mu v letech 1866–1872 stala domovem malebná vila v Tribschenu u Lucernu. Prožil zde pravděpodobně nejšťastnější léta svého bouřlivého života. Kdyby jej nehnala touha uskutečnit svůj životní sen – postavit vlastní festivalové divadlo, jež vyrostlo v německém Bayreuthu, zřejmě by švýcarskou idylku nikdy neopustil…