Věčný příběh

Hory kolem Lucernského jezera stojí a legenda o Vilému Tellovi je stále živá. V tom jsou slova, jež velký německý básník vložil ve svém dramatu do úst Rudolfa, řečeného Harrase, podkoního fojta Gesslera, zcela pravdivá. Jenže více než 200 let stará Schillerova hra, k jejímuž napsání ho po své návštěvě Švýcarska inspiroval jeho přítel Goethe, se dnes moc často nehraje, totéž platí o Rossiniho opeře, která podle dramatu vznikla o necelých 30 let později. A tak není divu, že Vilém Tell sice patří k světově nejproslulejším Švýcarům, ale z celého jeho příběhu je mimo Švýcarsko a německou kulturní oblast známa hlavně nejslavnější scéna, v níž sestřeluje šípem z kuše jablko postavené na hlavě svého syna Waltra.
Zajímavé je, že původ příběhu dodnes všem Švýcarům velmi drahého není švýcarský – svou předlohu má v dánských ságách z 13. stol. Báje o střelbě na jablko se objevuje v kronice Gesta Danorum i v staroseverské Tidrikově sáze. Ve švýcarském provedení vypadá základní příběh v kostce takto: Neoblíbený zemský fojt Hermann Gessler nařídil, že každý, kdo prochází po náměstí v Altdorfu, musí se poklonit vrchnosti, reprezentované jeho kloboukem pověšeným na tyči zaražené v zemi. Tell tak neučinil a Gessler rozhodl, že za trest musí Tell, vyhlášený střelec, sestřelit jablko z hlavy svého syna, jinak budou oba popraveni. Tellovi se to podařilo, ale Gessler si všiml, že při přípravě na střelbu si Tell strčil pod límec druhý šíp, a chtěl vědět, proč. Tell s odpovědí váhal, a teprve když mu fojt slíbil, že mu nezkřiví vlásku, přiznal, že druhý šíp byl určen pro fojta, pokud by býval prvním netrefil jablko. Fojt dal Tella ihned zatknout a chtěl ho nadosmrti uvěznit na svém hradě, aby se nemusel jeho šípů bát. Když pak za bouře převážel Tella v člunu přes jezero, Tell uprchl a nakonec věrolomného císařského správce zastřelil – samozřejmě druhým šípem…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2015