Nejstarší stromy

Staré zkroucené kmeny plné boulí a trhlin vytvářejí bizarní útvary, které bychom při zběžném pohledu mohli považovat za dávno mrtvé jedince. Často však na nich objevíme část kmene, která je pokryta žlutavou kůrou, pod níž se skrývá živé dělivé kambium. To pak vede cenné živiny z kořenů do několika větví porostlých hustým zeleným jehličím, ačkoliv většina zbývajícího stromu už je mrtvým dřevem.
Až do roku 1970 byly tyto stromy považovány za borovici osinatou, která je rozšířena na řadě míst amerického Západu s hlavním centrem výskytu v oblasti Skalistých hor. V 50. a 60. letech se borovice osinaté na Bílých horách staly předmětem výzkumu několika vědců. Na jejich neuvěřitelný věk upozornil dr. Edmund Schulman z Arizonské univerzity, který jako první spočítal letokruhy zdejších stromů. Nejrozsáhlejší porost na White Mountains také dnes nese jeho jméno…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2015