Malá země s velkými lidmi

Odysseus prý žil na ostrově Gozo sedm let v náruči nymfy Calypsó. Kdo dnes přijede na Maltu, docela Odysseovi rozumí. Je to země, kde se dá dobře žít a kam se člověk vždy rád vrátí. „Díky své poloze měly naše ostrovy příležitost "přivítat" během staletí mnoho návštěvníků – a všichni za sebou zanechali svůj podpis“ říká Ernest Flamini, honorární konzul Maltské republiky. „Jak šly dějiny od starověku až po dnešní dny, Maltu vždy všechny události zasáhly: bylo tomu tak v případě válek mezi Římem a Kartágem, křesťany a bezvěrci, Napoleonem a Brity, Spojenci a fašistickými režimy, ale i oponenty studené války. Na tomto místě se také v prosinci 1989 sešel prezident Bush a generální tajemník Gorbačov na summitu, jenž s konečnou platností vyhlásil ukončení konfliktu mezi supervelmocemi.
Důkazem všech těchto událostí je jazyk – maltština: má semitský základ, ale s přídavkem románských jazyků. Svatý Pavel obrátil v roce 90 ostrovany na víru, a oni dodnes praktikují katolictví stejně jako Sicilané nebo Španělé. Arabové dali svoji architekturu. Tradiční malé loďky mají mnoho společného s benátskými gondolami. Rytíři svatého Jana zřídili ostrovům výjimečné hlavní město. Napoleon zavedl své zákony. Britové pobývali na ostrovech 180 let a vybavili nás státní službou, systémem školství, druhým jazykem a tendencí jezdit na levé straně silnice. Naše kuchyně je velmi chutnou směsí kuchyně italské a severoafrické.“
Když přijedete na Maltu, cítíte, že jste mezi svými. Nemračí se ani pasová kontrola, ani celníci. Lidé mají dobrou náladu a k cizincům jsou přátelští. Všude se setkáváte s kouzelným maltským slovem „merhba“ – vítejte, a to třeba i vysázeném z květin ve vallettském parku. Malta je velmi příjemná země. Není to jenom příznivým středomořským klimatem, ale i mentalitou lidí. Je tu bezpečno, nemusíte neustále hlídat kapsy či auto. Nikdo nespěchá. Všichni jsou slušní, milí, klidní a vyrovnaní. A také hluboce věřící. Nenajdete zde erotické časopisy, pornografické filmy ani nudistické pláže.
Naopak, zažijete zde krásné festas – oslavy na počest různých svatých a patronů vesnic a měst. Malťané je milují a prožívají, a to pořádně: s ohňostroji, slavnostním osvětlením města, ozdobenými ulicemi, s průvody a procesími. Oslavy zpravidla trvají několik dní kdya jednotlivá městečka mezi sebou soutěží o to, kdo bude mít nejhezčí festu a nejlepší dechovku. Možná kvůli tomu ani není čas na rozvody, které se na Maltě nekonají. Ústupkem jsou rozluky, ale i těch je jenom malé procento. Snad proto, že svatba se zde podle tradice připravuje tři roky…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2003

Další informace o Maltě naleznet zde: http://www.sopka.cz