Malířství zlatého věku

Majestátní koráby s červenobílomodrou trikolórou na zádi brázdící světové oceány, pohádkové bohatství přicházející z osad v Novém světě a jihovýchodní Asii… Co lépe vystihuje představu o „zlatém věku“ holandských dějin a holandské kultury…

Shopping Cart