Maribor - Glavni trg (Hlavní náměstí) s morovým sloupem

Maribor – město v Guinnessově knize rekordů

Ačkoliv zapsání do Guinnessovy knihy by si Maribor zasloužil především pro výjimečnou nabídku sportovních a turistických aktivit či skryté vinařské poklady, na seznamu světových rekordů je z mnohem prozaičtějšího důvodu.

Po dni stráveném v poklidných uličkách Mariboru vás snadno přepadne pocit, že město nemá mnoho co nabídnout. Všechno už jste viděli, okusili a vyslechli, a kromě téměř domácké atmosféry a příjemné historické kulisy vás nic zvláštního neoslovilo. Omyl! Možná jste jen vzali prohlídku za špatný konec. Pořádně si vychutnat Maribor totiž znamená, poznat nejprve kraj Štajerska.

Oblast Štajerska a Koroška na severovýchodě země tvoří největší slovinský region, který díky své rozloze a příjemnému klimatu nabízí dobrodruhům téměř vše, co si jejich srdce může přát. Hory, rozptýlené po celém území, vytvářejí na severu přirozenou hranici s Rakouskem a vyznavačům zimních i letních sportů nabízejí ideální podmínky pro aktivní dovolenou Najdete tady také nejkrásnější parky Slovinska, úchvatná panoramata jezer s až tajuplnou severskou krásou i tichá, romantická zákoutí na březích řek. Právě největší z nich, Dráva, protínající oblast od severu směrem k jihovýchodní hranici s Chorvatskem, přitahuje řadu adrenalinových nadšenců, kteří se snaží její divoké vody pokořit na kanoi nebo na raftu. Navíc v Drávské nížině, kde jsou velmi příznivé podmínky pro zemědělství, se pěstuje také vinná réva, která je v celém regionu Štajerska jednou z nejstarších zemědělských plodin. Okolí Mariboru je dnes doslova protkáno vinařskými stezkami, které vedou malebnou krajinou i památnými místy. Pro zdejší kraj jsou typická především bílá vína, jako Vlašský a Rýnský ryzlink nebo Rulandské šedé. Bezpočet vyvěrajících termálních pramenů využívají Štajerci pro léčebné účely a místní lázeňská zařízení směle konkurují sousedním zemím.

Štajerska je také nejstarší osídlenou oblastí Slovinska. Vznikala zde nejstarší sídla a státní útvary, ve 14. století tu sídlila mocná celská hrabata a dnes tady najdeme největší koncentraci hradů a pevností v celém Slovinsku. Štajerska je navíc známá i svérázným dialektem, pro ostatní obyvatele Slovinska těžko srozumitelným.

Vše, co zdejší kraj nabízí, jako by se snoubilo na nepatrné ploše hlavního centra oblasti – Mariboru. Druhé největší město Slovinska je čast…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Slovinsko

Maribor