Město božských houslí

U zrodu Cremony jako významného houslařského města stál Andrea Amati, který tu otevřel první houslařskou dílnu v roce 1566. Moderním houslím dal tvar a zvuk, které se od té doby změnily jen velice málo. Na rozdíl od předchozích nástrojů se Amatiho housle vyznačovaly sladkým a měkkým tónem. Na jejich výrobu používal javorové dřevo z Balkánu, jež nakupoval od Benátčanů, kteří z něho stavěli lodě. Z javoru zhotovoval spodní desky, luby a krk. V Benátkách také pořizoval různé pryskyřice k výrobě laků. Na jižních stráních Alp zase vyhledával vhodné smrky na rezonanční dřevo, které používal na horní desky, ozvučné trámce a duše. Sláva houslaře se rychle rozšířila za hranice Itálie, a tak dostával i velké zakázky pro francouzský dvůr. Král Karel IX. dokonce objednal u Andrey Amatiho nástroje pro celý smyčcový orchestr dvorní kapely.
Dílnu Andrey Amatiho převzali jeho synové Antonio a Girolamo, kteří otcovo umění dál rozvíjeli. Rod Amatiů ale nejvíc proslavil Girolamův syn Nicola, jenž žil v letech 1596–1684. Do dějin houslařského řemesla se zapsal především vylepšením konstrukce houslí, jež ovlivnila sílu jejich tónu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2015

Shopping Cart