Město černé horečky

Na rozlehlé oválné dřevěné palubovce si připadáme jako na jevišti, kde se odehrává barvitá historie Cardiffu. V symbolickém propadlišti dějin, pod dřevěnou podlážkou, na níž stojíme, se ocitl West Bute Dock, který nechal postavit v roce 1839 druhý markýz z Bute. Lodě jím proplouvaly do přístavního překladiště, kde se jejich útroby plnily uhlím. Drahocenný obsah velšského podzemí svážely z dolů v údolích na sever od Cardiffu čluny po vodním kanálu a od poloviny 19. století rychlejší a levnější železnice. Bobtnající přístav, jehož rozvoj byl v režii rodiny Buteů, zažíval největší boom na začátku 20. století…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2007

Další informace o Walesu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Skalický