Úzkokolejky

Nejproslulejší z úzkokolejek je Ffestiniog Railway, jejíž parní lokomotivy odfukují mezi Porthmadogem a městečkem Blaenau Ffestiniog. Postavena byla ve 30. letech 19. století kvůli přepravě břidlice vytěžené v lomech v okolí Blaenau. Rozchod kolejí byl stejný jako v lomech, pouhých 70 cm, aby bylo možné položit koleje i do ostrých zatáček v hornatém terénu. Naložené vozíky sjížděly vlastní vahou do přístavu v Porthmadogu, kde dělníci balíky naštípaných břidlicových tabulek překládaly na lodě. Ve speciálních vagóncích, v nichž mohli odpočívat a dostávali krmení, tuto cestu absolvovali i koně, kteří pak prázdné vozy vytahovali nahoru do lomů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2007

Další informace o Walesu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jaroslav Skalický