Město studentů

Rozhodujícím faktorem, který po staletí utváří charakter Coimbry, je přítomnost univerzity a jejích studentů. První portugalskou univerzitu založil král Dinis, řečený Spravedlivý, svým výnosem z roku 1290 a papež Mikuláš IV ji téhož roku stvrdil bulou. V té době byl jejím sídlem Lisabon, ale již v roce 1308 přeložil Dinis univerzitu do Coimbry. Zřejmě proto, aby Coimbru odškodnil za ztrátu postavení hlavního města království, kterým byla až do roku 1255. Ještě dvakrát se pak na určitou dobu univerzita vrátila do Lisabonu, až ji v roce 1537 král João (Jan) III. definitivně vrátil do Coimbry. Zároveň s tím reformoval král studijní plány a povolal sem univerzitní mistry z Paříže, Salamanky a dalších významných univerzit té doby…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2006

Další informace o Portugalsku naleznet zde: www.sopka.cz